575 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Գայի պող. Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 4/3 հարկ
 • 26 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO1901Թարմացվել է: 26.05.2023
Ամսավարձով
 • 326,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
Սայաթ-Նովա պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 16/1 հարկ
 • 40 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2903Թարմացվել է: 26.05.2023
Ամսավարձով
 • 250,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Սարմենի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 37 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1888Թարմացվել է: 23.05.2023
Ամսավարձով
 • 440,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Աբովյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 7 սենյականոց
 • 2/1,2 հարկ
 • 640 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO7639Թարմացվել է: 23.05.2023
Ամսավարձով
 • 6,400,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Թումանյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 6/3 հարկ
 • 80 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1696Թարմացվել է: 17.05.2023
Ամսավարձով
 • 900,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Իսահակյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 45 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1652Թարմացվել է: 06.05.2023
Ամսավարձով
 • 300,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
Մոսկովյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/-1 հարկ
 • 25 մ²
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO1889Թարմացվել է: 06.05.2023
Ամսավարձով
 • 220,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Վաղարշյան փ. Արաբկիր | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 15/1 հարկ
 • 85 մ²
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RARCO1884Թարմացվել է: 05.05.2023
Ամսավարձով
 • 550,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
Խորենացու փ. 1-ին նրբ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 15/1 հարկ
 • 71 մ²
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO1887Թարմացվել է: 05.05.2023
Ամսավարձով
 • 700,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Նալբանդյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 32 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2674Թարմացվել է: 04.05.2023
Ամսավարձով
 • 350,000 AMD
Մանրամասն