492 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Գայի պող. Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 4/3 հարկ
 • 24 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO1915Թարմացվել է: 13.09.2023
Ամսավարձով
 • 290,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Ամիրյան փ․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 7 սենյականոց
 • 8/1 հարկ
 • 516 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO7917Թարմացվել է: 13.09.2023
Ամսավարձով
 • 7,750,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Գայի պող. Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 4/3 հարկ
 • 24 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO1914Թարմացվել է: 13.09.2023
Ամսավարձով
 • 320,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Արամի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 2/2 հարկ
 • 104 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2815Թարմացվել է: 13.09.2023
Ամսավարձով
 • 1,600,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
Ղափանցյան փ Արաբկիր | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 4/1 հարկ
 • 154 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RARCO41068Թարմացվել է: 13.09.2023
Ամսավարձով
 • 780,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
Պուշկինի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 16/2 հարկ
 • 95 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3397Թարմացվել է: 13.09.2023
Ամսավարձով
 • 700,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Պարոնյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 8/4 հարկ
 • 41 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO11066Թարմացվել է: 11.09.2023
Ամսավարձով
 • 574,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Պարոնյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 8/6 հարկ
 • 154 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO21065Թարմացվել է: 11.09.2023
Ամսավարձով
 • 2,156,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
14Slide 14
Բայրոնի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 78 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3637Թարմացվել է: 11.09.2023
Ամսավարձով
 • 780,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Մյասնիկյան պող Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • Բաց տարածք
 • 3/3 հարկ
 • 1000 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO0747Թարմացվել է: 11.09.2023
Ամսավարձով
 • 11,000,000 AMD
Մանրամասն