Էլատե ՍՊԸ

 

                   2010 թ․

 

Ընկերության գործունեության կանոններ

Ծառայությունների որոկով մատուցում

Ամբողջական տեղեկատվության տրամադրում

Դժգոհությունների արագ արձագանքում

Պարտավորություննրի ժամանակին կատարում

Ոլորտի զարգացմանը նպաստող գործունեություն

ՀՀ Օրենսդրությանը համապատասխան գործունեություն

 

Recommendations

 

Մեր գրասենյակները՝

Էլատե ՍՊԸ, Անշարժ Գույքի Գործակալության առաջին գրասենյակը գործել է Նալբանդյան փ. 5 շ. ք. Երևան, ՀՀ 0001 հասցեում

Ներկայումս մեր գրասենյակը գործում է Եկմալյան փող. 6 շենք, ք. Երևան, ՀՀ 0002 հասցեում, Պալե Բիզնես կենտրոնի 4-րդ հարկում

 

Հաշվապահական հաշվառումը՝

Մեր կազմակերպության հաշվապահական հաշվառումը իրականացվում է << ԼՈՅԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ >> ՍՊԸ -ի կողմից, ՀՀ, Երևան Պուշկինի փող. 43 շենք, տարածք 63, տնօրեն՝ Արամ Հարությունյան  www.loyal.am

 

Բանկային գործառնություններ՝

Մեր կազմակերպության բանկային գործառնությունները իրականացվում են << Ամերիա Բանկ >> ՓԲԸ կողմից, Գրիգոր Լուսավորիչ 9, ք. Երևան, ՀՀ 0015, վեբ կայք՝ www.ameriabank.am

 

Տնօրեն՝

Արամ Հայրապետյան

 

Սեփականության ձևը՝

Ոչ պետական

 

Աշխատողների քանակը՝

Մինչև 15 աշխատակից