428 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Մյասնիկյան պող Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 10 սենյականոց
 • 3 հարկանի
 • 2100 / 7000 քմ
 • Կոմերցիոն շինություն
Կոդ: RNNCO10613Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 25,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Մյասնիկյան պող Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 3/3 հարկ
 • 1000 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO1747Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 11,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Կոմիտասի պող Արաբկիր | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 6/1 հարկ
 • 45 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RARCO1382Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 600,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
Արամի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 2/2 հարկ
 • 103 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2815Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 1,600,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
Արամի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 16/2 հարկ
 • 450 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1429Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 5,850,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Ձորափի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 10 սենյականոց
 • 17/15,16,17 հարկ
 • 960 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO10878Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 3,100,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Գայի պող. Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 4/3 հարկ
 • 63 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO2839Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 882,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
Բյուզանդի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 15/8 հարկ
 • 150 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3904Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 1,350,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Մաշտոցի պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 3/3 հարկ
 • 120 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1822Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 1,792,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Մաշտոցի պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 3/3 հարկ
 • 200 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1820Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 3,200,000 AMD
Մանրամասն