575 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Ագաթանգեղոսի փ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 5 սենյականոց
 • 3/2 հարկ
 • 250 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO5835Թարմացվել է: 24.07.2023
Ամսավարձով
 • 2,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Ագաթանգեղոսի փ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 10 սենյականոց
 • 3/2 հարկ
 • 400 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO10834Թարմացվել է: 24.07.2023
Ամսավարձով
 • 3,200,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
Դավթաշեն 2-րդ թաղ. Դավթաշեն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 4/2 հարկ
 • 18 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RDACO1975Թարմացվել է: 24.07.2023
Ամսավարձով
 • 150,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Դավթաշեն 2-րդ թաղ. Դավթաշեն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 4/2 հարկ
 • 70 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RDACO1973Թարմացվել է: 24.07.2023
Ամսավարձով
 • 350,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Դավթաշեն 2-րդ թաղ. Դավթաշեն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 4/3 հարկ
 • 100 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RDACO1980Թարմացվել է: 24.07.2023
Ամսավարձով
 • 550,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Մանանդյան փ. Շենգավիթ | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 60 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RSHCO2971Թարմացվել է: 17.07.2023
Ամսավարձով
 • 290,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Մամիկոնյանց փ. Արաբկիր | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 18 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RARCO1970Թարմացվել է: 17.07.2023
Ամսավարձով
 • 165,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
Սայաթ-Նովա պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 19/1 հարկ
 • 60 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1543Թարմացվել է: 17.07.2023
Ամսավարձով
 • 720,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
Այգեձորի փ. Արաբկիր | Երևան
Առանձ.
 • 5 սենյականոց
 • 3/-1,1 հարկ
 • 188 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RARCO5951Թարմացվել է: 17.07.2023
Ամսավարձով
 • 700,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Աղբյուր-Սերոբի փ. Արաբկիր | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 8/1 հարկ
 • 55 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RARCO2736Թարմացվել է: 17.07.2023
Ամսավարձով
 • 500,000 AMD
Մանրամասն