297 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Սիլիկյան Նոր խճուղի Աջափնյակ | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 3/2 հարկ
 • 480 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RAJCO1555Թարմացվել է: 25.05.2022
Ամսավարձով
 • 7,200,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Սարյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 16/1 հարկ
 • 195 քմ
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO2562Թարմացվել է: 21.05.2022
Ամսավարձով
 • 1,880,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
Դավիթ Անհաղթի փ. Քանաքեռ-Զեյթուն | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 5/5 հարկ
 • 100 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RKZCO4511Թարմացվել է: 05.05.2022
Ամսավարձով
 • 520,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
Վերին Անտառային Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 6/1 հարկ
 • 70 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1544Թարմացվել է: 05.05.2022
Ամսավարձով
 • 480,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Մոսկովյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 4/1,2 հարկ
 • 350 քմ
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO4437Թարմացվել է: 05.05.2022
Ամսավարձով
 • 3,360,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Վերին Անտառային Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 6/1 հարկ
 • 47 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1546Թարմացվել է: 27.04.2022
Ամսավարձով
 • 320,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
Արշակունյաց պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/3 հարկ
 • 5000 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2518Թարմացվել է: 26.04.2022
Ամսավարձով
 • 25,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Գարեգին Նժդեհի փ. Շենգավիթ | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 4/1,2,3,4 հարկ
 • 1510 քմ
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RSHCO4269Թարմացվել է: 26.04.2022
Ամսավարձով
 • 7,400,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Թբիլիսյան խճ. Քանաքեռ-Զեյթուն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 2/2 հարկ
 • 200 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RKZCO1533Թարմացվել է: 26.04.2022
Ամսավարձով
 • 420,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Գրիգոր Լուսավորչի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 7/1 հարկ
 • 82 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1493Թարմացվել է: 23.04.2022
Ամսավարձով
 • 984,000 AMD
Մանրամասն