7 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Գայի պող. Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 4/3 հարկ
 • 140 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO2586Թարմացվել է: 28.11.2022
Ամսավարձով
 • 2,100,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Գայի պող. Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 4/4 հարկ
 • 46 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO1588Թարմացվել է: 21.11.2022
Ամսավարձով
 • 690,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Բագրևանդի փ. Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 2/2 հարկ
 • 400 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO2642Թարմացվել է: 03.11.2022
Ամսավարձով
 • 1,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Մյասնիկյան պող Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 10 սենյականոց
 • 2 հարկանի
 • 2100 / 7000 քմ
 • Կոմերցիոն շինություն
Կոդ: RNNCO10613Թարմացվել է: 20.10.2022
Ամսավարձով
 • 13,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Գայի պող. Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 7 սենյականոց
 • 4/2,3,4 հարկ
 • 600 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO7585Թարմացվել է: 28.06.2022
Ամսավարձով
 • 7,800,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Գայի պող. Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 4/2 հարկ
 • 347 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO1587Թարմացվել է: 28.06.2022
Ամսավարձով
 • 5,200,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Գայի պող. Նոր-Նորք | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 4/3 հարկ
 • 28 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RNNCO1589Թարմացվել է: 28.06.2022
Ամսավարձով
 • 420,000 AMD
Մանրամասն