241 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Մոսկովյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 2/1 հարկ
 • 160 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2568Թարմացվել է: 09.07.2022
Ամսավարձով
 • 2,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Պարոնյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 8/4 հարկ
 • 38 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1507Թարմացվել է: 09.07.2022
Ամսավարձով
 • 456,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
Պուշկինի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 10/-1 հարկ
 • 96 քմ
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO1542Թարմացվել է: 09.07.2022
Ամսավարձով
 • 450,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Տպագրիչների փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 36 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2193Թարմացվել է: 08.07.2022
Ամսավարձով
 • 300,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
14Slide 14
15Slide 15
16Slide 16
Պուշկինի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 5 սենյականոց
 • 6/1,2 հարկ
 • 440 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO5559Թարմացվել է: 02.07.2022
Ամսավարձով
 • 7,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
14Slide 14
Մ․ Բաղրամյան պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 3/2,3 հարկ
 • 200 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO4212Թարմացվել է: 02.07.2022
Ամսավարձով
 • 864,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
14Slide 14
15Slide 15
Վարդանանց փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 5 սենյականոց
 • 4/1 հարկ
 • 168 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO5582Թարմացվել է: 02.07.2022
Ամսավարձով
 • 1,300,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Սարյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 15/1 հարկ
 • 210 / 60 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2590Թարմացվել է: 02.07.2022
Ամսավարձով
 • 2,125,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Վազգեն Սարգսյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 8/-1 հարկ
 • 400 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3593Թարմացվել է: 02.07.2022
Ամսավարձով
 • 4,800,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Վազգեն Սարգսյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 8/-1 հարկ
 • 210 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1592Թարմացվել է: 01.07.2022
Ամսավարձով
 • 2,550,000 AMD
Մանրամասն