256 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Թումանյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 130 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2640Թարմացվել է: 09.11.2022
Ամսավարձով
 • 2,400,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Իսահակյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 45 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1652Թարմացվել է: 09.11.2022
Ամսավարձով
 • 260,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
Թումանյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 90 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3632Թարմացվել է: 08.11.2022
Ամսավարձով
 • 1,100,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
Ամիրյան փ․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 7 սենյականոց
 • 2/1,2 հարկ
 • 750 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO7545Թարմացվել է: 20.10.2022
Ամսավարձով
 • 4,800,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Ամիրյան փ․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 8/6 հարկ
 • 410 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO4626Թարմացվել է: 20.10.2022
Ամսավարձով
 • 4,920,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
14Slide 14
15Slide 15
Արշակունյաց պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 2/1,2 հարկ
 • 140 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO4257Թարմացվել է: 12.10.2022
Ամսավարձով
 • 800,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Բյուզանդի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 10/3 հարկ
 • 36 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2627Թարմացվել է: 12.10.2022
Ամսավարձով
 • 518,400 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Վարդանանց փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 16/3 հարկ
 • 400 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1581Թարմացվել է: 12.10.2022
Ամսավարձով
 • 4,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Ձորափի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 4/2,3 հարկ
 • 670 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2575Թարմացվել է: 12.10.2022
Ամսավարձով
 • 5,360,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Բյուզանդի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 300 սենյականոց
 • 16/1 հարկ
 • 300 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO300552Թարմացվել է: 12.10.2022
Ամսավարձով
 • 5,760,000 AMD
Մանրամասն