310 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Չարենցի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 2/1,2 հարկ
 • 108 քմ
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO2843Թարմացվել է: 19.04.2023
Ամսավարձով
 • 760,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
Արշակունյաց պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/3 հարկ
 • 5000 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2518Թարմացվել է: 18.04.2023
Ամսավարձով
 • 30,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Ագաթանգեղոսի փ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 10 սենյականոց
 • 3/2 հարկ
 • 400 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO10834Թարմացվել է: 18.04.2023
Ամսավարձով
 • 3,200,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Ամիրյան փ․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 10/8 հարկ
 • 152 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3766Թարմացվել է: 18.04.2023
Ամսավարձով
 • 1,480,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Թումանյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 130 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2640Թարմացվել է: 18.04.2023
Ամսավարձով
 • 2,400,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Հյուսիսային պող Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 8/1 հարկ
 • 152 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3857Թարմացվել է: 05.04.2023
Ամսավարձով
 • 1,290,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
Ծիծեռնակաբերդի պող․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 10 սենյականոց
 • 5 հարկանի
 • 4500 / 1000 քմ
 • Կոմերցիոն շինություն
Կոդ: RCECO10740Թարմացվել է: 05.04.2023
 •  
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Հանրապետության փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 8/1,2,3 հարկ
 • 1200 քմ
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO3653Թարմացվել է: 05.04.2023
Ամսավարձով
 • 18,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Եկմալյան 1-ին փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 9 սենյականոց
 • 7/1 հարկ
 • 270 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO9788Թարմացվել է: 05.04.2023
Ամսավարձով
 • 4,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Տիգրան Մեծի պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 220 քմ
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO3628Թարմացվել է: 05.04.2023
Ամսավարձով
 • 2,900,000 AMD
Մանրամասն