404 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Պռոշյան փ. փակ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 15/1 հարկ
 • 100 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3661Թարմացվել է: 21.11.2022
Ամսավարձով
 • 800,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Սայաթ-Նովա պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 18/2 հարկ
 • 45 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1641Թարմացվել է: 14.11.2022
Ամսավարձով
 • 495,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
Թումանյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 86 մ²
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO1658Թարմացվել է: 14.11.2022
Ամսավարձով
 • 950,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
Պարոնյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 2/2 հարկ
 • 80 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3655Թարմացվել է: 11.11.2022
Ամսավարձով
 • 820,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
Արամի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 16/2 հարկ
 • 16 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1643Թարմացվել է: 09.11.2022
Ամսավարձով
 • 280,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
Ամիրյան փ․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 7 սենյականոց
 • 2/1,2 հարկ
 • 750 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO7545Թարմացվել է: 20.10.2022
Ամսավարձով
 • 4,800,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
14Slide 14
15Slide 15
Արշակունյաց պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 2/1,2 հարկ
 • 140 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO4257Թարմացվել է: 12.10.2022
Ամսավարձով
 • 800,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Բյուզանդի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 10/3 հարկ
 • 36 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2627Թարմացվել է: 12.10.2022
Ամսավարձով
 • 518,400 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Վարդանանց փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 16/3 հարկ
 • 400 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1581Թարմացվել է: 12.10.2022
Ամսավարձով
 • 4,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Բյուզանդի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 300 սենյականոց
 • 16/1 հարկ
 • 300 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO300552Թարմացվել է: 12.10.2022
Ամսավարձով
 • 5,760,000 AMD
Մանրամասն