310 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Հանրապետության փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 140 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2435Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 1,100,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Հանրապետության փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/3 հարկ
 • 54 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2436Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 480,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Գրիգոր Լուսավորչի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 7/4 հարկ
 • 214 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3443Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 2,247,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
Նալբանդյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 15/3 հարկ
 • 60 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1215Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 310,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
14Slide 14
15Slide 15
16Slide 16
17Slide 17
18Slide 18
19Slide 19
Վարդանանց փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 24/4 հարկ
 • 260 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO461Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 2,020,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Աբովյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 39 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1191Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 280,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Եկմալյան 1-ին փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 6/1 հարկ
 • 98 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3143Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 480,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
Պարոնյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 8/1 հարկ
 • 52 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1303Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 572,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Ամիրյան փ․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 50 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2246Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 240,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
Վազգեն Սարգսյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 9/7 հարկ
 • 665 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1287Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 12,768,000 AMD
Մանրամասն