287 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Աբովյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 39 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1191Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 280,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Եկմալյան 1-ին փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 6/1 հարկ
 • 98 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3143Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 480,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
Պարոնյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 8/1 հարկ
 • 52 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1303Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 572,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Ամիրյան փ․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 50 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2246Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 240,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
Վազգեն Սարգսյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 9/7 հարկ
 • 665 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1287Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 12,768,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Ե. Քոչարի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 9/1 հարկ
 • 150 քմ
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO2103Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 1,056,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Թումանյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 46 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2102Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 240,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Վազգեն Սարգսյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 9/8 հարկ
 • 1033 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1270Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 19,834,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Մ․ Բաղրամյան պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 5 սենյականոց
 • 2/1,2 հարկ
 • 300 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO537Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 2,880,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
14Slide 14
Վարդանանց փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 80 քմ
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2225Թարմացվել է: 26.11.2021
Ամսավարձով
 • 400,000 AMD
Մանրամասն