413 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Եկմալյան 1-ին փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 9 սենյականոց
 • 7/1 հարկ
 • 270 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO9788Թարմացվել է: 02.06.2023
Ամսավարձով
 • 2,200,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
Ծիծեռնակաբերդի պող․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 10 սենյականոց
 • 5 հարկանի
 • 4500 / 1000 մ²
 • Կոմերցիոն շինություն
Կոդ: RCECO10740Թարմացվել է: 02.06.2023
Գին
Մանրամասն
1Slide 1
Այասի փ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 10/3 հարկ
 • 210 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1873Թարմացվել է: 02.06.2023
Ամսավարձով
 • 3,465,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Պուշկինի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 45 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1145Թարմացվել է: 02.06.2023
Ամսավարձով
 • 420,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
Արամի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 16/2 հարկ
 • 450 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1429Թարմացվել է: 27.05.2023
Ամսավարձով
 • 5,850,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
Սայաթ-Նովա պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 16/1 հարկ
 • 40 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2903Թարմացվել է: 26.05.2023
Ամսավարձով
 • 250,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Սարմենի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 37 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1888Թարմացվել է: 23.05.2023
Ամսավարձով
 • 440,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Աբովյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 7 սենյականոց
 • 2/1,2 հարկ
 • 640 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO7639Թարմացվել է: 23.05.2023
Ամսավարձով
 • 6,400,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
Թումանյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 6/3 հարկ
 • 80 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1696Թարմացվել է: 17.05.2023
Ամսավարձով
 • 900,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Իսահակյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 45 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO1652Թարմացվել է: 06.05.2023
Ամսավարձով
 • 300,000 AMD
Մանրամասն