413 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Ձորափի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 7/1 հարկ
 • 334 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO31278Թարմացվել է: 05.07.2024
Ամսավարձով
 • 3,340,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Ամիրյան փ․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 8/6 հարկ
 • 410 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO4626Թարմացվել է: 05.07.2024
Ամսավարձով
 • 4,920,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
Հանրապետության փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 5 սենյականոց
 • 6/5 հարկ
 • 120 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO51350Թարմացվել է: 05.07.2024
Ամսավարձով
 • 1,680,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
14Slide 14
15Slide 15
16Slide 16
17Slide 17
Հանրապետության փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 5 սենյականոց
 • 6/4 հարկ
 • 125 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO5306Թարմացվել է: 05.07.2024
Ամսավարձով
 • 1,750,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
11Slide 11
12Slide 12
13Slide 13
14Slide 14
15Slide 15
Հանրապետության փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 6 սենյականոց
 • 6/5 հարկ
 • 133 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO61351Թարմացվել է: 05.07.2024
Ամսավարձով
 • 1,862,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
10Slide 10
Ձորափի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 7/1 հարկ
 • 330 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO31353Թարմացվել է: 05.07.2024
Ամսավարձով
 • 3,340,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Ձորափի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 8/8 հարկ
 • 180 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO21352Թարմացվել է: 05.07.2024
Ամսավարձով
 • 1,500,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Ամիրյան փ․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 10/8 հարկ
 • 152 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3766Թարմացվել է: 04.07.2024
Ամսավարձով
 • 1,480,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
Արմեն Թախտաջյան փ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 1/1 հարկ
 • 48 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO11342Թարմացվել է: 04.07.2024
Ամսավարձով
 • 270,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Տերյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 1 սենյականոց
 • 8/4 հարկ
 • 30 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO11344Թարմացվել է: 04.07.2024
Ամսավարձով
 • 390,000 AMD
Մանրամասն