408 կոմերցիոն

1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
Ձորափի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 7/1 հարկ
 • 334 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO31278Թարմացվել է: 16.04.2024
Ամսավարձով
 • 3,340,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Տպագրիչների փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 4 սենյականոց
 • 5/1 հարկ
 • 65 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO479Թարմացվել է: 16.04.2024
Ամսավարձով
 • 660,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Բյուզանդի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 15/8 հարկ
 • 150 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3904Թարմացվել է: 22.03.2024
Ամսավարձով
 • 1,500,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Մաշտոցի պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 5/2 հարկ
 • 114 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO3776Թարմացվել է: 22.03.2024
Ամսավարձով
 • 1,320,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Բյուզանդի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • Բաց տարածք
 • 18/2 հարկ
 • 310 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO01049Թարմացվել է: 22.03.2024
Ամսավարձով
 • 4,500,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
Ամիրյան փ․ Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 7 սենյականոց
 • 10/1 հարկ
 • 560 մ²
 • Ունիվերսալ տարածք
Կոդ: RCECO7892Թարմացվել է: 01.03.2024
Ամսավարձով
 • 9,900,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
Հանրապետության փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 5 սենյականոց
 • 3/4 հարկ
 • 300 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO51221Թարմացվել է: 12.02.2024
Ամսավարձով
 • 2,700,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
Սայաթ-Նովա պող. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 2 սենյականոց
 • 19/2 հարկ
 • 100 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO2676Թարմացվել է: 12.02.2024
Ամսավարձով
 • 1,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
Վազգեն Սարգսյան փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 9/7 հարկ
 • 130 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO31224Թարմացվել է: 12.02.2024
Ամսավարձով
 • 2,000,000 AMD
Մանրամասն
1Slide 1
2Slide 2
3Slide 3
4Slide 4
5Slide 5
6Slide 6
7Slide 7
8Slide 8
9Slide 9
Արգիշտի փ. Կենտրոն | Երևան
Առանձ.
 • 3 սենյականոց
 • 16/1 հարկ
 • 110 մ²
 • Գրասենյակ
Կոդ: RCECO31153Թարմացվել է: 07.02.2024
Ամսավարձով
 • 1,020,000 AMD
Մանրամասն